Login    Sign Up
 
 Terms of Use and Privacy Notice   item alış-satış sözleşmesi 
Bynogame® Oyun İçi Hizmet Alım-Satım Sözleşmesi
 
Oyun İçi Hizmet : Item, char, gold bar(altın külçe/oyun parası) vb. oyun içi materyallerin tümü bundan böyle bu sözleşmede Oyun İçi Hizmet olarak anılacaktır.
Market : Alıcı ve Satıcı arasında köprü kurarak Oyun İçi Hizmet; item, char, gold bar(altın külçe/oyun parası) vb. oyun içi materyallerin tümünün aracılık hizmetlerini yürüten www.bynogame.com domaini üzerinde bulunan Bynogame®  isimli şirket bundan böyle bu sözleşmede Market olarak anılacaktır.
Satıcı : Markete Oyun İçi Hizmet; item, char, gold bar(altın külçe/oyun parası) vb. oyun içi materyallerin tümüyle ilgili bilgileri, resimlerin tanıtım sayfalarını yaratarak, onları müşterilerine/müşterilerimize ulaştıran her nevi 3. şahıs veya şahıslar bundan böyle bu sözleşmede Satıcı olarak anılacaktır.
Alıcı : Marketten Oyun İçi Hizmet; item, char, gold bar(altın külçe/oyun parası) vb. oyun içi materyallerin tümünü teslim alacak her nevi şahıs veya şahıslar bundan böyle bu sözleşmede Alıcı olarak anılacaktır.
 
SATICI
1) SATICI; koyduğu OYUN İÇİ HİZMETin o kategoride doğru servera ait olduğunu, OYUN İÇİ HİZMET özelliklerinin sistemimize eklediği resimdekilerle aynı olduğunu, açıklamasında belirttiği tüm özellikleri eksiksiz barındırdığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
2) SATICI; siteye OYUN İÇİ HİZMET resim/resimleri eklerken MARKET farklı bir domain ya da sonucu üzerinde bu resimleri barındırabilir. SATICInın resmin doğruluğu üzerindeki sorumluluğu ve tüm sözleşme kuralları bu tıpkı MARKET sunucusuna yüklüyormuşcasına aynen geçerlidir. 
3) SATICI; MARKETe OYUN İÇİ HİZMET resmi eklediği an, MARKET ile SATICI arasındaki köprü ve sorumluluk başlamış olur. SATICI o an hali hazırda olan OYUN İÇİ HİZMETi sattığı ana kadar geçen zaman diliminde MARKET sitesine yaptığı tüm giriş(login) lerde Proxy kullanmadığını, MARKET sitesine bilgi olarak girdiği adresin dışında bir adresten giriş yapmadığını, OYUN İÇİ HİZMETi teslim etmek üzere oyuna soktuğu karakterinde de bu kurallara uyduğunu kabul,beyan ve taahhüt eder. 
4) SATICI; OYUN İÇİ HİZMETin çalıntı(stolen) olmadığını, illegal yollardan(hack) ele geçirmediğini (haberi olsun, olmasın) ya da oyun içinde hile, 3. parti yazılımların desteğiyle ya da dupe kopyalama vb. yollardan da elde etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
5) SATICI; OYUN İÇİ HİZMETi MARKET sitesine eklediğinde cep telefonundan ONAYLI üye olmak zorundadır. Cep telefonu onaylı olsun olmasın OYUN İÇİ HİZMETin satıldığı an arandığından en hızlı şekilde login olarak OYUN İÇİ HİZMETi teslim etmek zorundadır. Bu süre 1 saati geçemez. 
6) SATICI; MARKET sitesine resmini koyduğu OYUN İÇİ HİZMETi MARKETe bildirmeden dışarıdan(MARKET dışından) herhangi bir şirket ya da 3. şahısa kiralayamaz veya satamaz. 
7) SATICI; OYUN İÇİ HİZMETini bir şekilde kaybeder ya da elinde olmayan nedenlerden çaldırırsa bunu MARKETe anında bildirmekle yükümlüdür. 
SATICI; MARKET item ilanının ardından geçen sürede fiyat değişikliği, resim değişikliği, özellik, açıklama de rebirt, unige + gibi şuan buradan söz edilmeyen herhangi tüm değişikliklerden MARKETi haberdar etmek zorundadır. 
8) SATICI; MARKETe verdiği ilandaki OYUN İÇİ HİZMETi kendi sitesi dahil MARKET dışında herhangi bir başka siteden, forum veya forumlardan e-posta yoluyla, anlık ileti programlarıyla, telefonla, el altından, oyun içinden ilan ve tanıtımını yapamayacağını ve satamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9) SATICI; ilanla ilgili bilgilerini kendisine MARKET tarafından uyarı gitsin, gitmesin her 14 günde bir MARKET sitesine giriş yaparak(login olarak) OYUN İÇİ HİZMETteki bilgilerinin güncel olduğunu onaylamak zorunda olduğunu, aksi halde iteminin sorgusuz, sualsiz yayından kaldırılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
10) SATICI; OYUN İÇİ HİZMETi sattığı andan itibaren 30 gün boyunca OYUN İÇİ HİZMETin çalıntı çıkması ya da illegal olması gibi nedenlerden kullanıcı üzerinden oyun yöneticileri tarafından geri alınması ve/veya kullanıcının karakterinin banlaması gibi tüm durumlardan doğrudan sorumlu olup, maddi manevi tüm mağduriyeti karşılayacağını, SATICI MARKET sitesine verdiği tüm şahsi bilgilerinin mahkeme sürecini hızlandırması açısından adli makamlarla ivedi şekilde paylaşılacağını bildiğini ve razı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
11) SATICI; MARKETe koyduğu OYUN İÇİ HİZMETlerin satılmasından elde edilen gelirin %100 ünün MARKET hesaplarına geçirileceğini en az %10 kesintiye uğradıktan sonra kendi banka  hesaplarına gönderileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.   
12) SATICI; güvenlik ve gerekli incelemeler adına gerektiği durumlarda parasının 72 saate kadar MARKET hesaplarında tutulacağına, MARKET tarafından istenen kimlik fotokopisi, ikametgah, sabit bir telefon, cep telefonunun kendisine ait olduğunu kanıtlayan sahiplik belgesi vs. evrakları anında temin etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
13) SATICI; koyduğu OYUN İÇİ HİZMET ile ilgili çıkabilecek tüm sorunlarda ürünü satıldığında: telefonuna, mail adresine ulaşılamaması, OYUN İÇİ HİZMET ilanındaki değişikliklerde site ilanını güncel tutmaması, banlandığı durumlarda OYUN İÇİ HİZMET ilanına güncelleme uygulamaması, yanlış server, yanlış OYUN İÇİ HİZMET, yanlış açıklama ve yanlış resim gibi durumların tamamından sorumlu olması nedeniyle, MARKET tarafından SATICI notunun (kategori/sınıf) düşürüleceğini, eski ve yeni tüm ilanlarının güvensiz olarak kabul edilebileceğini ve gerektiği durumlarda 1 ay ya da sınırsız süreyle siteye yeni ilan vermesinin MARKET tarafından engellenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
14) SATICI; kendi hesabı dışında, başka bir kullanıcı hesabı ile (arkadaşı, ortağı) sisteme asla login olamayacağını, bu durumdaki tüm mağduriyetten 2 ismin de birlikte sorumlu olduğunu her 2 şahıs da kabul, beyan ve taahhüt eder.
15) Oyunda zaman zaman oluşan aksaklıklar sonucunda GM(Game Master)ler tarafından belli bir zamana geri alma(rollback) işlemi uygulanabiliyor. Bu durumda SATICInın bize herhangi bir tarih ve zamanda sattığı ve parasını tahsil ettiği bir OYUN İÇİ HİZMET; oyun geri bir zamana döndürüldüğü için SATICIya(SATICI karakterine) oyun yöneticileri tarafından gayrı ihtiyari geri veriliyor. SATICI bu durumda OYUN İÇİ HİZMETi MARKETe geri teslim etmez ise yasal olarak dolandırıcılık sıfatıyla hakkında dava açılacaktır. Bu anlaşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri MARKET adına yetkilidir.
 
ALICI
1) ALICI; OYUN İÇİ HİZMETi teslim aldığı andan itibaren sorumluluk kendisindedir. Ban, hack ve silinme gibi durumlarda ne SATICIyı, ne de MARKETi sorumlu tutamaz. 
2) ALICI; OYUN İÇİ HİZMETi satın aldığı an MARKET SATICIya ulaşmaya çalışacaktır. ALICI; SATICIya ulaşılması için geçen süre 24 saati dolmadan üründen cayamaz ya da değiştiremez. 
3) ALICI; OYUN İÇİ HİZMETi trade/ticaret ile MARKET taşıyıcı charı üzerinden MARKETin nick verdiği o anki herhangi  bir ID alabilir. Kendi charı üzerine geçmek üzere gördüğü an OYUN İÇİ HİZMETi bizimle canlı destekten yazışarak onaylamadan teslim edilmez. Bu onaydan sonra ALICI: "OYUN İÇİ HİZMETi almadım." ya da "Aldığım OYUN İÇİ HİZMET bu değildi." dese dahi OYUN İÇİ HİZMET ALICI sorumluluğu kendisine geçmiştir. MARKETe geri teslim edemez. 
4) ALICI; kendi hesabı dışında, başka bir kullanıcı hesabı ile (arkadaşı, ortağı) sisteme asla login olamayacağını, bu durumdaki tüm mağduriyetten 2 ismin de birlikte sorumlu olduğunu her 2 şahıs da kabul, beyan ve taahhüt eder.
5) Oyunda zaman zaman oluşan aksaklıklar sonucunda GM(Game Master)ler tarafından belli bir zamana geri alma(rollback) işlemi uygulanabiliyor. Bu durumda ALICInın bizden herhangi bir tarih ve zamanda satın aldığı ve parasını tahsil ettiğimiz bir OYUN İÇİ HİZMET; oyun geri bir zamana döndürüldüğü için SATICIya(SATICI karakterine) oyun yöneticileri tarafından gayrı ihtiyari geri veriliyor. ALICI bu durumda SATICIsının OYUN İÇİ HİZMETi MARKETe geri teslim etmesizi beklemek durumundadır. MARKETe bu durumdan dolayı tazminat açamaz. SATICI inisiyatif gösteremez ise, MARKET kendi ve ALICI adına yasal haklarını arayacaktır. Bu anlaşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri MARKET adına yetkilidir.
 
MARKET
1) Yukarıdaki şartlara uyulmaması halinde doğabilecek ihtilaflarda İzmir Mahkemeleri MARKET adına yetkilidir.
ByNoGame Live Support