ByNoGame İnsan Kaynakları


ByNoGame İnsan Kaynakları Politikası’nın temelini "Kalitenin ana kaynağı insandır" bilinci oluşturuyor.

ByNoGame İnsan Kaynakları departmanı, stratejilerini bu bilinçle geliştirmekte ve diğer departmanlarla işbirliği içinde uygulamaktadır.

Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı değişen ve gelişen koşullara göre gözden geçirmek, güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak amacıyla yürütüyoruz.


Pozisyonun gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere sahip insan kaynağını bünyemize kazandırmak.

Çalışanlarımızın yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon sağlamak.

THer çalışanımız eşittir ilkesiyle yola çıkarak, çalışanlarımız arasında adil bir çalışma ortamı yaratmak ve işbirliğini desteklemek.


İş Sağlığı ve Güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı yaratmak.

Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemek.

Çalışanlarımızın performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı teşvik etmek.


Şirketimizin sürekli başarısında en büyük etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamaktır.

İş ilanları